Schoolbegeleiding voor optimale ondersteuning bij hoogbegaafdheid

Wegwerken hiaten
Je kind is hoogbegaafd, maar toch haalt het geen hoge cijfers. Ondanks de begeleiding op school, de extra instructie of soms zelfs Remedial Teaching wil het maar niet lukken om die cijfers te halen die je zou mogen verwachten op basis van de intelligentie. Misschien is je kind daarnaast de laatste tijd stiller thuis, of wil het niet meer naar school toe. Wat is er aan de hand?

Het kan zijn dat de manier waarop je kind leerstof verwerkt niet past bij de manier waarop deze wordt aangeboden op school; het zogenaamde top-down denken

Het kan echter ook zijn dat er daarnaast sprake is van opgelopen didactische hiaten. In dit geval beheerst een kind niet alle lesstof, of past geleerde strategieën niet of onjuist toe.

Specifieke hiaten die voor kunnen komen bij hoogbegaafde kinderen kunnen verklaard worden door onder andere:

  • Het werken vanuit inzicht in plaats van strategieën
  • Het gebruikmaken van eigen aangeleerde strategieën die niet passend zijn in de situatie
  • Het leren op basis van inzicht in plaats van herhaling wat leidt tot onvoldoende training van het geheugen en automatisering
  • Het blijvend niet begrijpen van de lesstof omdat de instructie niet op een passende manier wordt aangeboden.

Doordat hoogbegaafde kinderen vanuit inzicht leren, en in mindere mate vanuit herhaling, is de standaard aanpak op school vaak onvoldoende effectief. Daarnaast kunnen kinderen aangepast of ontwijkend gedrag laten zien waardoor de onderliggende hiaten niet altijd duidelijk in beeld zijn. Bij Pienter&Co hebben we de mogelijkheid om deze hiaten in kaart te brengen (door middel van een didactisch onderzoek) en deze aan te pakken door middel van top-down instructie en een begeleiding met een voldoende mate van autonomie. Door onder andere het aanleren van strategieën en het maken van een strategieënschriftje wat ook in de klas gebruikt kan worden kunnen we er zo voor zorgen dat je kind weer sterk in zijn schoenen staat als het gaat om de lesstof.

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.   Privacystatement  >

Akkoord