PeergroepHB

In een PeergroepHB kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten. Ze krijgen er professionele begeleiding om uit te groeien tot een stabiel en gelukkig persoon.

Creativiteit en motivatie

Creativiteit en Motivatie
In een PeergroepHB stimuleren we kinderen om de verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Dit prikkelt hun eigen creativiteit en motivatie. Kinderen gaan meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

De taak van de begeleider is veilige omstandigheden bieden zodat kinderen dit proces durven aan te gaan. Tevens komen er in de groepen vragen naar voren over de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind.

  • Wat betekent het voor jou en mij om hoogbegaafd te zijn?
  • Hoe zit het met alle gevoeligheden? Heb ik die alleen of hebben alle hoogbegaafde kinderen dit?  Hoe zit dit bij niet hoogbegaafde kinderen?
  • Wat doe ik als het “moeilijk” wordt?
  • Hoe zit het met het grote rechtvaardigheidsgevoel?
  • Ik voel mij “anders”, maar wat betekent dat “anders zijn”?

Ieder kind heeft eigen doelen om aan te werken, dit proberen we zoveel mogelijk te doen op een manier die bij het kind past en in zijn of haar tempo. Op deze manier ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en veerkracht om hun talenten in te zetten. Door te oefenen in een groep met  hoogbegaafde kinderen hopen we dat ieder kind (weer) lekker in zijn/haar vel komt te zitten.

Toelating

Een IQ-score is niet betrouwbaar genoeg als toelatingseis voor de PeergroepHB. Het IQ is niet uit te drukken in één getal en we trekken daarom geen strikte grens van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Wel is een IQ-score hoger dan 130 zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. We nemen bij ieder kind een intake af. Hierbij letten we op gedrag en kenmerken van het kind en luisteren we goed naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Wekelijkse bijeenkomstengroep 
Een cyclus bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Pienter & Co start met 3 wekelijkse HBgroepen. Startdata op aanvraag beschikbaar. Per groep is er plek voor minimaal 4 en maximaal 6 kinderen. Je meldt je kind aan voor de hele serie. Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf, waarin we samen kijken wat je kind nodig heeft en welke begeleiding daarbij past.

Je kunt aanmelden voor een intake via mail.

Intakeprocedure:
Aanmelding via e-mail

  • Uitnodiging voor een intakegesprek
  • Besluit tot plaatsing en start

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.  Privacybeleid >

Akkoord