Sociaal Emotionele verrijking

1 juni 2021

Bij hoogbegaafde kinderen is het zelfbeeld en zelfvertrouwen vaak laag, dit kan komen door een gebrek aan spiegeling aan ontwikkelingsgelijken, of een mismatch met de omgeving: het kind wordt niet begrepen.

Wanneer er sprake is van een hoogbegaafd kind wat niet goed in zijn vel zit wordt vaak als een van de mogelijkheden verrijkingsstof ingezet. De lesstof wordt gecompact en op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor verdieping. Deze verrijking wordt echter vaak op het cognitieve vlak ingezet: meer rekenstof of moeilijkere opdrachten die te maken hebben met de huidige lesstof. Dit slaat niet altijd aan, met als gevolg teleurstelling bij meerdere partijen.

Vooral als kinderen gevoelig zijn of uitdaging moeilijk aangaan is het belangrijk om ook het sociaal emotionele aspect bij de verrijking te betrekken. Op deze manier sluit je aan bij de zorgvraag van het kind en help je het welbevinden te bevorderen.

Door middel van opdrachten die een beroep doen op emoties van het kind, met concrete eindproducten en coachende gesprekken kan sociaal emotionele verrijking worden ingezet als toevoeging op de verder aangeboden uitdaging.

Bij dit soort opdrachten kan het zinvol zijn om gebruik te maken van Het Gevoelsorkest: kaartjes met verschillende emoties die kinderen inzicht geven in hun gevoelswereld en die ook complexe gevoelens aan de orde laten komen.

Voorbeelden van sociaal emotionele verrijking zijn onder andere:

  • Maak een dierentuin van 5 verschillende emoties. Welk dier past het beste bij elk gevoel? Wat voor eten en omgeving heeft dat dier nodig? Welke dieren staan dicht bij elkaar en welke moeten een eindje bij elkaar vandaan blijven? Hoe kan de verzorger goed voor alle dieren zorgen?
  • Ontwerp een schaal van 5 niveaus voor een gevoel (bijvoorbeeld boos, bang, blij of verdrietig) van weinig naar extreem veel. Hoe zie jij er op elk niveau uit en wat doe je? Wat kunnen anderen doen op elk niveau om jou te helpen? Beeld bijvoorbeeld samen met een medeleerling alle 5 niveaus uit als een kort toneelstukje. Je kunt ook een medeleerling een niveau laten kiezen dat uitgebeeld moet worden, waarbij je steeds van hoog naar laag schakelt.

(met dank aan Lisanne van Praktijk de Blik voor de voorbeelden)

Delen...

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.   Privacystatement  >

Akkoord