Nieuwsbrief oktober 2020

21 oktober 2020

Beste lezer,

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we hoopten dat het een mooi tweede deel van het jaar zou worden. Helaas is het Coronavirus nog niet onder controle en blijft het een spannende tijd. Zolang de scholen open blijven is het gelukkig mogelijk om te blijven werken, en gaan ook onze GelukkigHB groepen gewoon door.

We zijn zelfs bezig met het opstarten van diverse nieuwe GelukkigHB groepen, in de leeftijdscategorieën 5-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, en pubers. Inschrijven hiervoor kan door te mailen naar info@pienterenco.nl of te bellen naar 06-29 22 20 36.

Blij met Mij! training
Hoewel ook het afronden van deze training door het Coronavirus wat vertraging heeft opgelopen is het in de afgelopen maand toch gelukt. Blij met mij! is een programma voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, dat gericht is op het ontwikkelen van veerkracht en zelfvertrouwen. Met de talenten van een kind als uitgangspunt wordt gewerkt aan een gezond zelfbeeld, inzicht in eigen kracht en weerbaarheid.

Informatiefolders
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het bedenken en schrijven van diverse informatiefolders. Zo hebben we voor het basisonderwijs, maar ook voor wijkcoaches, huisartsen en diverse andere geïnteresseerden een folder gemaakt met een kort, helder uitgelegd overzicht van wat hoogbegaafdheid inhoudt. Te vaak wordt hoogbegaafdheid nog steeds gezien als alleen een hoog IQ, terwijl er zoveel meer factoren spelen.

Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van diverse Hoogbegaafdheid en... folders, waarvan de eerste, Hoogbegaafdheid en Sociaal Emotionele Ontwikkeling, inmiddels bij de drukker ligt. Op deze manier hopen we wat meer inzicht te kunnen geven in diverse problemen of situaties die zich voor kunnen doen bij hoogbegaafdheid.

Ook is er een folder gemaakt van de werkwijze van Pienter&Co, zodat ouders na een intakegesprek alle informatie nog eens rustig door kunnen lezen.

Programma middelbare scholieren
Inmiddels hebben we ook een programma ontwikkeld voor middelbare scholieren. Voor hoogbegaafde kinderen kan de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs voor veel problemen zorgen. Kinderen die op de basisschool zonder al te veel moeite goede cijfers hebben gehaald kunnen in het middelbaar onderwijs vastlopen omdat ze niet geleerd hebben hoe ze moeten leren. Dit kan leiden tot gedragsproblemen thuis en/of op school, afname van zelfvertrouwen met faalangst tot gevolg, motivatieproblemen, stress en onderpresteren. In samenspraak met ouders, kind en school wordt dit programma geïndividualiseerd, om zo het welbevinden van deze kinderen te bevorderen.

    Delen...

    Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.   Privacystatement  >

    Akkoord