Het belang van de omgeving van het kind

8 oktober 2020

De eerste schoolweken zitten er in het Oosten van het land al zo goed als op, de herfstvakantie staat weer voor de deur. Sommige meer- of hoogbegaafde kinderen hebben een goede start gemaakt, hebben een programma dat afgestemd is op hun cognitieve niveau, vinden aansluiting bij kinderen in de klas en hebben een meester of juf die hen ziet.
Helaas is de start niet voor ieder hoogbegaafd kind zo geweest.

Afgelopen weken zijn er verschillende aanmeldingen voorbij gekomen met ieder hun eigen verhaal, het ene heftiger dan hetandere maar allemaal met en dringende hulpvraag. Ouders die met hun handen in hun haar zaten, het gevoel hadden onvoldoende gehoord of begrepen te worden door school, die soms al een heel parcours bewandeld hebben maar met onvoldoende resultaat. Ouders die op zoek zijn, op zoek naar handvatten en begrip.

Tijdens een intake vind ik het belangrijk om de tijd te hebben en te luisteren naar het verhaal van ouders: waar lopen zij tegen aan met hun kinderen? Maar dit alleen is niet voldoende! Het in kaart brengen van de omgeving, het systeem (het gezin, peers, school) rondom het kind is ontzettend belangrijk.

We weten ondertussen dat wanneer we de omgevingsfactoren zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van het kind het voor een kind veel makkelijker zal zijn om zich goed te voelen en het goed te doen. Veel uitdagingen waar ouders en kinderen tegen aan lopen kunnen hierdoor soms al voor een deel opgelost worden.

Op het gebied van vrienden is het belangrijk dat meer-of hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk in contact komen met ontwikkelingsgelijken. Dit zorgt er namelijk voor dat ze gemakkelijker aansluiting vinden, hun sociaal-emotionele gedrag kunnen spiegelen aan anderen en zo een realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Allemaal punten die het welbevinden van een kind mede bepalen. Bij hoogbegaafde kinderen is het echter lang niet altijd zo dat leeftijdsgenoten ook ontwikkelingsgelijken zijn en dus zal soms binnen of buiten school gezocht moeten worden naar andere oplossingen, zoals een plusklas of een gelukkigHB groep.

Binnen het onderwijs is het belangrijk dat kinderen kunnen en mogen leren; dat het aanbod aansluit bij hun ontwikkeling en niet alleen bij hun jaargroep. Wanneer hiervoor gezorgd wordtkan dit leiden tot:

 • betere prestaties
 • een hogere motivatie (door het niet hoeven herhalen van stof die al wordt beheerst en het kunnen werken aan uitdagende opgaven) 
 • een betere werkhouding (doordat ze zich moeten inspannen voor het werk wat ze doen en niet alles in één keer foutloos gaat)
 • groter zelfvertrouwen
 • beter welbevinden

Het is hierbij belangrijk dat de relatie met de leerkracht goed is. De leerkracht is een van de hechtingsfiguren van het kind en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van zelfbeeld, motivatie en zelfvertrouwen. Voor hoogbegaafde kinderen is het daarnaast bijzonder belangrijk dat de leerkracht de autonomie van het kind erkent en aanmoedigt. Dit kan onder andere door het aanbieden van top-down instructie, strategieschriften en het mee laten bepalen van het soort verrijkingswerk.

Het gezin speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in hoe het kind in zijn vel zit. Het is belangrijk dat het thuisfront een veilige basis is. Wanneer het kind weet dat het altijd naar de veilige basis terug kan keren zal het gestimuleerd worden om op onderzoek uit te gaan, en zichzelf zo te ontwikkelen. Ook is het belangrijk dat de interesses van het kind gezien en gestimuleerd worden, en dat de autonomie van het hoogbegaafde kind wordt erkend en aangemoedigd. 

Door het in kaart brengen van de omgeving en de problemen die hier mogelijk spelen zijn we al een stap dichter bij een oplossing. Belangrijk hierin is om ervoor te zorgen dat er voor het kind geen spanningsveld ontstaat wanneer het tussen ouders en school niet goed loopt. Binnen Pienter&Co zal altijd aandacht worden besteed aan communicatie en samenwerking, om zo tot een zo ideaal mogelijke omgeving te komen voor het hoogbegaafde kind.

Voor meer informatie of om te weten wat ik voor je kan betekenen, mail naar info@pienterenco.nl. Je kunt ook bellen naar: 06 - 29 22 20 36.

  Delen...

  Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.   Privacystatement  >

  Akkoord