Coachende of begeleidende benadering?

12 februari 2020

Zelfvertrouwen en zelfinzicht zijn nodig om te leren jezelf te zijn, goed in je vel te zitten en om een gezonde leerontwikkeling door te maken. Bij hoogbegaafde kinderen staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfinzicht vaak onder druk. Dat komt door de invloed van de omgeving (aanpassen op bv school), in combinatie met de persoonlijkheidskenmerken van het kind.

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak leergierig, zij vinden leren leuk. Maar als ze niet goed in hun vel zitten, kan aan de leerhonger niet voldaan worden. Het kind kan dan het leerbijltje erbij neergooien. Hij leunt achterover en is niet meer actief. Het kan zijn dat je dan een kind ziet dat vaak boos en misschien wel agressief wordt of juist zichzelf onzichtbaar probeert te maken. In beide gevallen kan sprake zijn van achterover leunen in leeropzicht. (bron: Lekker zelluf doen)

Wanneer we dit zien gebeuren moeten we natuurlijk kijken naar manieren om misschien wel het onderwijsaanbod passende te maken, maar wat we vooral niet moeten doen is te veel willen helpen.

Je gaat juist meer coachen! Het doel van een coachende benadering is om een kind zoveel mogelijk van zijn of haar eigen vermogens in te zetten. Je geeft een kind dus meer ruimte, ongeacht of hij de gehele opdracht snapt. Hiermee zorg je ervoor dat het meer eigen verantwoordelijkheid neemt en minder kans krijgt om achter over te gaan leunen. Je helpt een kind juist door het stellen van vragen en niet door het geven van antwoorden.

Wanneer we een begeleidende benadering zouden toepassen, wat je veel ziet bij leerkrachten: “Dan gaan we nog een keer uitleggen, doen nog een sommetje voor, probeer jij het nu eens zelf, ja heel goed en als je de 3 en de 6 ook nog bij elkaar optelt heb je het juiste antwoord! Snap je het?

Een leerkracht neemt hierdoor een deel van het proces eigenlijk over, met alle goede bedoelingen maar niet helpend.

Concreet voorbeeld:

Juf, ik snap deze som niet!

  • Coachend: Wat heb je al geprobeerd? Wat vind je er moeilijk aan?
  • Begeleidend: Zal ik het nog een keer uitleggen? Dan doen we er toch 1 samen.

Je geeft bij een coachende benadering alleen instructie op de vraag van het kind. Hierdoor voorkom je onnodige herhaling of hulp en neem je het taakproces niet over van een kind.(bron: Edu & ik)

Delen...

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.   Privacystatement  >

Akkoord